Privacy policy disclaimer

De website en de gebruikte logo’s en informatie zijn beschermd door het auteursrecht. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van (een deel van) deze site, onder welke vorm en op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Zeisner Variofood bv, is verboden. Inbreuken op dit auteursrecht zullen vervolgd worden. 
De bezoeker mag de informatie op deze website kopiëren, afdrukken en gebruiken voor informatieve doeleinden, op voorwaarde dat ze niet verveelvoudigd, gedistribueerd, gecommercialiseerd of geëxploiteerd wordt.

De inzameling en registratie door Zeisner Variofood bv, Ondernemersstraat 34, 3920 Lommel van uw persoonlijke gegevens is louter bestemd voor prospectie, beheer en promotie vanwege Zeisner Variofood bv. U beschikt te allen tijde over een recht op inzage in en op verbetering van uw gegevens. U beschikt ook over het recht u kosteloos tegen de verwerking en mededeling ervan te verzetten via schriftelijke kennisgeving. Verdere inlichtingen krijgt u bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

BTW 0822698273

Contacteer ons en stel je vraag

Jouw gegevens

Jouw bericht